فخری محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده که ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور قضایی بازداشت شد، نوشت: «امروز یک ملاقات خانوادگی خوب داشتیم با همسر جان. چقدر خوب است که همیشه خبرها خوب باشد. حال عمومی‌اش خوب، روزه‌داری ادامه دارد. آماده نوشتن لایحه دفاعیه است. قرار است این هفته برای سی تی آنژیو ببرند بقیه‌الله. امیدوارم مدارک را برای دیدن پزشک خودشان هم بدهند.»