به گزارش اداره کل اطلاعات مازندران، ۱۲ عضو تشکیلاتی صهیونیستی بهائیت در شهرهای مختلف استان شناسایی و دستگیر شدند. بر اساس این گزارش ۲ نفر از سرکرده این تشکیلات جاسوسی در تشکیلات صهیونیستی بیت‌العدل مستقر در سرزمین‌های اشغالی آموزش دیده و با اعضای تشکیلات خود در سراسر استان مازندران هسته جاسوسی تشکیل داده بودند. آموزش اصول سازمانی، ارتباطات پنهانی، شیوه‌های اجتماع‌سازی مبتنی بر سند ابلاغی مرکزیت حیفای رژیم صهیونیستی و بهره‌گیری هدفمند از رسانه‌های بیگانه از جمله اقدامات این تشکیلات بوده است.