وکیل سپیده رشنو از آزادی موکلش با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی خبر داد.

نعیم نظامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت موکلش سپیده رشنو گفت: خانم رشنو با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.  وی ادامه داد: خانواده موکلم انسان‌های بسیار شریفی هستند خدا را شاکرم که خانم رشنو آزاد شدند.