رضا نصری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل گفت: یکی از نشانه‌های اینکه ایران به دستیابی به یک توافق خوب نزدیک است تکاپوی شدید و تلاش بی وقفه لابی اسرائیل و لابی‌های جنگ‌طلب برای متوقف کردن روند مذاکرات است. وی همچنین تاکید کرد: از این پس بازیگران سیاست داخلی باید درک کنند که امروز در مقابل «برجام» یک رقیب جدید به اسم «پیمان‌های ابراهیم» سبز شده و اگر این بار اجازه ندهند «برجام» سکو و محور مدیریت کاهش تنش با غرب و کشور‌های حاشیه خلیج فارس شود، این «پیمان ابراهیم» خواهد بود که به نظام نوین منطقه شکل خواهد داد.