عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نطق میان دستور خود گفت: آقای رئیسی متاسفانه با کسانی نشست و برخاست می‌کنید که محرم نظام نبودند و نیستند، از سر دلسوزی برای حفظ نظام اقدام کنید، این آخرین اخطار وکیل مردم لرستان است و دفعه بعد با اسنادی توضیح می‌دهم که هیچ کس پاسخگو نیست. مرتضی محمودوند، افزود: کسانی که سابقه اسنادی ضد انقلاب دارند و در گذشته در حوزه اصلاحات بوده و در دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد بودند، امروز هم در دولت آقای رئیسی همه کاره هستند و مجددا بچه‌های دلسوز نظام و رزمنده‌های لرستانی خانه‌نشین شدند.