سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در سی‌امین همایش هادیان و مدیران سیاسی سپاه گفت: وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اما هیئت و شکل یک کشور شکست خورده را نداریم این نشانه پیروزی و بیانگر این حقیقت است که مردم باور دارند کشور در مسائل نظامی، سیاسی و پیشرفت‌های فرهنگی به سمت اقتدار، پیشرفت و برانگیختگی می‌رود. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز نه عربستان می‌تواند برای آمریکا کاری کند، نه آمریکا برای عربستان گفت: عربستانی که با پول به کمک آمریکا می‌رسید امروز برای حل مشکلات اقتصادی خود کم توان شده است.