وزیر اطلاعات با بیان اینکه اطلاعات مردم پایه و امنیت مردم محور، راهبرد وزارت اطلاعات است، تاکید کرد: نگاه به کردستان امنیتی نیست و تلاش دولت افزایش رضایتمندی مردم وحل مشکلات معیشتی آنان است. به گزارش ایلنا، سید اسماعیل خطیب در جلسه شورای تامین استان کردستان، با بیان اینکه ایجاد امنیت مردم محور و اطلاعات مردم پایه از راهبرد‌های سند تحول وزارت اطلاعات به شمار می‌رود، گفت: همه تلاش‌های دولت رئیسی بر رفع مشکلات و ارتقای معیشت مردم متمرکز شده است.

وی جنگ کنونی علیه نظام اسلامی ایران را جنگ ترکیبی خواند و اظهار داشت: آمریکا با استفاده از جنگ نرم و تحریم‌های ظالمانه به دنبال احیای سلطه تضعیف شده خود در منطقه است که با شکست مواجه شده است.  وزیر اطلاعات با اشاره به تحرکات گروهک‌های ضدانقلاب، به کشور‌هایی که زمینه و بستر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کنند، هشدار داد و تصریح کرد: کشور‌هایی که به دشمنان ملت ایران کمک کنند، منتظر تلافی باشند.  خطیب با اشاره به مزدوری گروهک‌ها برای رژیم صهیونیستی هم خاطرنشان کرد: گروهک کومله به عنوان مزدور رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.  وی استفاده از ظرفیت رسانه ملی و شخصیت‌های فرهنگی و فضای مجازی را برای افشای جنایات گروهک‌های ضد انقلاب و تشریح خدمات و موفقیت‌های کشور در قالب جهاد تبیین را ضروری دانست و ابراز داشت: نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی از هر گونه تحرکات دشمن به خوبی آگاهند و اقدامات تهاجمی و آفندی در دستورکار جامعه اطلاعاتی است.