رئیس قوه قضائیه گفت که باور دارم که همیشه و به خصوص در شرایط فعلی باید به افراد و مدیران کارآمد میدان داد اما مدیران هم دائما نگویید قبلی‌ها چه کار کردند، بگویید ما چه کردیم.

به گزارش جماران، غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: وقتی می‌خواهیم یک مدیر را مورد ارزیابی قرار دهیم باید به شاخصه‌ها و مؤلفه‌های مختلفی توجه داشته باشیم و بدانیم که یک مدیر در چه شرایط زمانی و با چه محدودیت‌ها و مشکلاتی، مبادرت به اتخاذ یک تصمیم یا انجام یک عمل می‌کند؛ چنانچه این شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها را مدنظر قرار ندهیم، ارزیابی ما غلط از کار درخواهد آمد و از مدار عدالت خارج می‌شویم؛ بخش‌های نظارتی ما نیز باید به این مهم توجه کنند و شرایط زمانی و محدودیت‌های موجود را در ارزیابی مدیران مدنظر قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه افزود: باید نگاه ما رو به جلو باشد و نباید مدام به گذشته استناد کنیم و بگوییم دولت قبل یا مسئول قبل، فلان تصمیم را گرفته لذا ما نمی‌توانیم اقدام دیگری کنیم؛ دائما نگویید قبلی‌ها چه کار کردند، بگویید ما چه کردیم.

اژه‌ای با اشاره به اهمیت میدان دادن به مدیران کارآمد، اظهار داشت: باید برای مدیرانی که با تزریق انگیزه، بهره‌وری و کیفیت تولید را افزایش می‌دهند؛ امتیازات بیشتری در مقایسه با سایر مدیران قائل شد.