معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت که روابط این حزب با ایران امری اعتقادی و در راستای منافع لبنان است.

به گزارش ایسنا، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله با تاکید بر لزوم همبستگی و همکاری میان تمام لبنانی ها از جمله نمایندگان جدید و مستقل و ۱۴ مارس خاطرنشان کرد که اگر دولت لبنان تشکیل نشود وضعیت کشور بدتر خواهد شد.

معاون سید حسن نصرالله گفت که مشکلات داخلی لبنان به دلیل فساد و تحریم های آمریکا است و باید در برابر آمریکایی ها ایستادگی کرد.