وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار با همتای ایتالیایی خود در رم، نوید استفاده از ظرفیت‌های عظیم  اقتصادی ایران و ایتالیا را داد. به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود نوشت: در رم گفت‌وگوی بسیار سازنده ای با آقای دی مایو، همتای ایتالیایی‌ام داشتیم. در مورد محدوده ای از مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردیم. توافق کردیم که ظرفیت‌های عظیم اقتصادی دو کشور، بویژه در حوزه انرژی، آینده روشنی را در همکاری‌های سودمند دوجانبه نوید می‌دهد.