عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بر این باور است که بی ثباتی در تصمیمات دولت جریان دارد و موجب اتخاذ تصمیمات یک شبه و سپس لغو آنها شده است.

سعید شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یکسال است که دولت در دست دولتمردان جدید است، سوال می‌کنیم تورم را از ۳۷ درصد تحویل گرفتید در حال حاضر کجا هستیم؟ نمی‌گویم رساندید به ۲ درصد ، بالاخره شاخص‌ها مشخص است. دلار را ۲۳ تومان تحویل گرفتید امروز کجاست؟ نزدیک ۲۵ درصد روی دلار ظرف یکسال گذشته رفته است.

وی خاطرنشان کرد: دولت آمد ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه کرد و در انتهای سال ۱۴۰۰ آنان خوشحال شدند که ۵۷ درصد حقوق شان اضافه شده است اما اردیبهشت نشده می‌گفتند کاش اضافه نمی‌کردید و با این افزایش قیمت‌ها مطلقا به جایی نمی‌رسند. یا به وضعیت بازنشستگان که بحرانی است نگاه کنید.

شریعتی گفت: کدام دولتی با خودش اینگونه رفتار می‌کند؟ شما بی‌ثباتی‌ها را در همه جای تصمیم‌گیری‌ها مشاهده می‌کنید؛ به طور مثال در بحث خودرو، لوازم خانگی، فولاد و برق چه تغیییر و تحولی رخ داده است؟ تصمیم های یک شبه می‌گیرند و لغو می‌کنند. تصمیم های ناکارآمد می‌گیرند و لغو می کنند! در این بخش بحث از نقد شاخص‌ها و نتایج عملکردها و تصمیم‌هایی است که در همین دولت گرفته شده است و ارتباط با دولت قبلی ندارد.