فرمانده کل سپاه در دیدار با رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان گفت: امنیت پاکستان را معادل امنیت ایران می‌دانیم و بر توسعه و تحکیم مناسبات و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه ارتقای هرچه بیشتر امنیت مرزهای مشترک و مبارزه با تروریست ها تاکید داریم. به گزارش ایسنا حسین سلامی در ادامه پس از برشماری حضور نامبارک آمریکایی‌ها در منطقه و کشورهای اسلامی تاکید کرد:  به یاری خدا دشمنان ما در حال عقب نشینی هستند و امیدواریم دوباره این کشورها با اعتماد به نفس و همدلی، استقلال خود را بدست آورند.