رئیس مجلس تاکید کرد: با همه نابسامانی‌هایی که وجود دارد باور دارم طی ۴ تا ۵ سال به شرط آن که اراده‌ای پای کار باشد، می‌توانیم نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنیم.

به گزارش ایلنا محمد باقر قالیباف تاکید کرد: اگر بخواهیم استقلال خود را حفظ کنیم باید یک کشور مولد، جامعه مولد و تولیدکننده قدرت، ثروت، معرفت و منزلت باشیم و این موضوعات در جایی تولید می‌شود که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند و در نقاط جمعیتی خلق می‌شوند.