یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که دولت ابراهیم رئیسی برای موفقیت نباید فریفته عده‌ای شود که عملکرد او را بزک کرده اند.

محمد مهاجری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر می‌رسد آقای رئیسی به دلیل القا و تحریک دیگران هنوز در فضای تبلیغات انتخاباتی است و همچنان فکر می‌کنند با حمله به دیگران، می‌توان فرار رو به جلو کرد. ایشان هنوز باور ندارد که حکم تنفیذ صادر و وزرای ایشان رای اعتماد گرفتند. در این مدت، برخی حوزه‌ها واقعا در ناکارآمدی مطلق به سر می‌برند یا به آن‌ها اصلا توجه ندارد و همچنان در فضای تبلیغاتی انتخابات سال ۹۶ سیر می‌کنند.

وی افزود: تا زمانی که آقای رئیسی تن به واقعیت‌های جامعه ندهند، نمی‌شود برای ایشان موفقیتی رقم زد. هرچند اعتقاد دارم که دولت ایشان بدون دستاورد نیست اما شعارهای ایشان و عملکردهایی که از دولت ایشان نقل می‌کنند، با واقعیت منطبق نیست.

مهاجری افزود: هنوز سه سال و سه ماه از عمر دولت باقی مانده است. آقای رئیسی می‌تواند از این زمان جوری استفاده کند که در این ۹ ماه استفاده کرد. این ۹ ماه بسیار پراشتباه بود و عده‌ای هستند که این ۹ ماه را بزک می‌کنند اگر آقای رئیسی فریفته این بزک‌ها شود، چند سال دیگر وضعیت به همین شکل خواهد بود و فضای اقتصادی کشور از این بدتر خواهد شد.