نعمت احمدی، استاد و عضو هیات علمی واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، از این دانشگاه اخراج شده است. وی به خبرآنلاین گفت که ابتدا حقوقم را قطع کردند و پس از آن اعلام کردند که دانشگاه نمی‌تواند با من به همکاری ادامه دهد. این عضو هیأت علمی به گفته خودش،‌ با امضای سرپرست معاونت امور آموزشی واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، اخراج شده است.