رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه رویکرد مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه «حریم‌سوزی» و «حرمت‌شکنی» نیست، گفت: در مجموعه مدیران حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سطح کشور هیچ فرد غیرقاضی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، علی عبداللهی همچنین بر ضرورت تکریم مراجعان با رعایت چارچوب موازین قانونی و بر لزوم توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای رسیدگی‌های الکترونیک قضایی تاکید کرد.