منصور حقیقت پورفعال سیاسی اصولگرا معتقد است غربی ها باید شرایطی ایجاد کنند که برجام از کما بیرون بیاید چون اگر برجام بمیرد دنیا به ویژه ۱+۵ لطمه آن را می‌خورند.

به گزارش فردا، او درباره آینده برجام گفت: شرایط عرصه بین الملل فرق کرده است، اگر ۱۰ سال قبل پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و شامل قطعنامه های این شورا شدیم، دیگر آن وضعیت وجود ندارد. آن زمان آمریکایی ها هژمونی در جهان داشتند و برخی از دوستان ایران نیز خوب در میدان حاضر نبودند.

حقیقت پور افزود: امروز ما دو بحث داریم یکی آژانس و دیگری مذاکرات وین. ایران اراده خود در پیشبرد برنامه هسته ای اش را دنبال خواهد کرد و نقطه گریز ما کوتاه‌تر خواهد شد. غربی ها این اتفاق را نمی خواستند اما به خاطر خطاهایی که انجام دادند، حالا در چنین وضعیتی قرار گفتند. این به نفع ما و به ضرر آنهاست. برجام را مرده نمی‌بینم، برجام در کما قرار دارد.