سفیر کشورمان از کشتی توقیف شده حامل نفت ایران در بندر «کاریستوس» یونان بازدید کرد .

به گزارش ایرنا، احمد نادری سفیر جمهوری اسلامی ایران در آتن، در ادامه اقدامات و فعالیتهای دیپلماتیک و حقوقی فشرده طی چند هفته گذشته به منظور جلوگیری از راهزنی دریائی آمریکا در سواحل یونان، بعد از ظهر روز گذشته جهت اطلاع از آخرین تحولات میدانی، از کشتی« لانا» حامل نفت ایران در ساحل بندر کاریستوس بازدید و در دیدار با کاپیتان این کشتی آخرین تحولات را مورد بررسی قرار داد.

وی در این سفر اعلام کرد: «مصمم هستیم از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی برای جلوگیری از راهزنی دریایی آمریکا در سواحل یونان و حفاظت از اموال ملت بزرگ ایران استفاده کنیم. ما نباید اجازه دهیم هیچ کشور ثالثی، روابط تاریخی دو کشور را گروگان اغراض سیاسی خود قرار دهد».