فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که رویکرد ما در سیاست خارجی با رویکرد ما در سیاست داخلی و اقتصاد و ... همخوانی ندارد و حتی متعارض است و این ریشه بسیاری از مشکلات موجود است.

مصطفی هاشمی طبا، در گفتگو با نامه نیوز گفت: ما از یک سو یک سیاست ضد امپریالیستی و ضد امریکایی و به تعبیری انقلابی داریم و از طرف دیگر در بحث اقتصاد دچار مصرف‌زندگی هستیم! اگر ما در سیاست خارجی انقلابی هستیم باید در مسائل داخلی و اقتصادی هم انقلابی عمل کنیم.

هاشمی‌طبا در پاسخ به اینکه آیا اگر در داخل هم رویکرد انقلابی داشته باشیم، مسائل حل خواهد شد، گفت: ممکن است که نشود اما حداقل این است که کشور یکدست می‌شود. اگر ما انقلابی هستیم چرا ۲۰ میلیارد دلار مواد غذایی وارد می‌کنیم؟! اگر مردم انقلابی هستند باید به شکم خود سنگ ببرند. بارها گفته‌ایم که وقتی با دیگران درگیر می‌شویم امکانات داخلی کم می‌شود. معیشت بهتر نمی‌تواند با یک سیاست تهاجمی با دنیا همراه باشد. همه این‌کارهایی که رئیسی می‌کند یا روحانی کرد هم جواب نمی‌دهد. مدام از معیشت بهتر می‌گویند اما این ممکن نیست. وقتی ما تحت فشار قدرت‌های بزرگ هستیم و در داخل وادادگی داریم این وضعیت معیشتی فعلی بروز می‌کند.

او ادامه داد: این تضاد را باید حل کرد. یا باید در داخل هم انقلابی شد و به مردم هم صریح گفت که معیشت بهتر ممکن نیست. امکانات کشور را نباید هدر داد. ما الان روزی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم اما این رویکرد یک کشور انقلابی نیست. مردم کشور انقلابی تحمل می‌کنند. الان ما در داخل مصرف‌گرا و در خارج انقلابی هستیم و این دو رویه با هم هم‌خوانی ندارد.

هاشمی‌طبا گفت: قاچاق از سر و دیوار می‌ریزد و همه هم محکوم می‌کنند اما باز وجود دارد! کشور انقلابی ارز در بازار می‌فروشد؟ بنابراین اولا باید دید انقلابی چیست و بعد تصمیم گرفت. نمی‌شود گفت که ما انقلابی هستیم و در دهن همه می‌زنیم و  FATF   را قبول نداریم و تعاملات بانکی با دنیا را با مشکل مواجه می‌کنیم ولی در داخل دنبال بهبود معیشت مردم هستیم. طبیعی است که نمی‌شود. جمعیت در حال افزایش و درآمد سرانه درحال کاهش است، طبیعی است که وضعیت بهتر نشود. تضاد طبقاتی بیشتر می‌شود و ... راهکار ما خروج از تعارضات فعلی است. حکمرانی با این تعارضات ممکن نیست.