معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل عنوان کرد هیأت وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست افغانستان برای پیگیری روند حل مشکلات مهاجرین افغانستانی عازم تهران خواهد شد تا سهولت‌های اداری برای حل این مشکلات به صورت مشترک تدبیر و اجرایی شود.

به گزارش ایلنا، سید حسن مرتضوی درباره دیدار با خلیل‌الرحمان حقانی گفت: پس از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان برخی مشکلات اداری برای روند کاری مهاجرین افغانستانی در ایران به وجود آمده است که بنا بر این شد تا دو طرف در همکاری مشترک به سوی حل حداکثری مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران حرکت کنند.