یک نماینده اصولگرای مجلس پیشنهاد کرد فرزندان مسئولان به جای حضور در کشورهای متخاصم به کشورهایی چون چین و روسیه بروند.به گزارش خبرآنلاین،  حسن نوروزی، گفت: حضور حدود ۴ هزار نفر از فرزندان مسئولین در خارج از کشور واقعیت دارد. از اول انقلاب بخش عظیمی از این‌ها در خارج از کشور هستند و ما هم اعتقادمان این است که حضور دارند. نباید فرزندان مسئولین در کشور‌هایی که متخاصم هستند، حضور داشته باشند طبیعتاً از آن‌ها سوء استفاده خواهد شد و درست نیست؛ بنابراین ما همواره گفتیم که حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور چیزی جز خسران برای انقلاب اسلامی نخواهد بود.وی افزود: به عنوان قوه مقننه با طرح «قانونِ نظارت بر اموال و سفر‌های مسئولان با ضمانت اجرایی» به حضور فرزندان مسئولین در کشور‌های متخاصم ورود می‌کنیم، اما بیشتر شورای امنیت باید از نظر امنیتی آن را بررسی کند چرا که بسیاری از افرادی که آنجا رفتند، کارشان مفید نبوده است. به عنوان مثال بگوییم فقط برای تحصیلات رفته‌اند، به‌هرحال همان علم و دانش در ایران نیز وجود دارد، لذا این قبیل سفر‌ها خیلی مثبت ارزیابی نمی‌شوند.نوروزی گفت البته کشور‌های دیگری مانند روسیه، چین و یا هند هستند که با ما غیرمتخاصم هستند و اشکالی ندارد فرزندان مسئولین به آن کشور‌ها بروند و تحصیل کنند، اما حضور فرزندان ما در کشور‌هایی که در جنگ‌های جهانی و ... با ایران درگیر بودند، خطرآفرین است.