رئیس سازمان صداوسیما گفت که مدیریت چهره‌ها بسیار سخت مساله‌ای دو طرفه است. آن فرد هم باید بخواهد و قواعد بازی تیمی را بداند.به گزارش انتخاب، پیمان جبلی، در جمع دانشجویان افزود: تمام دولت‌های ۲۰ سال گذشته همه به نوعی از صداوسیما ناراضی بودند و دلیل این بوده که صداوسیما دولتی نیست. فشار بر صداوسیما زیاد است و این طبیعی است. تمام نهادها به صداوسیما نیاز دارند.وی افزود: روز گذشته برای مسائل آبادان شبکه خبر را به خط کردیم. دستور و خواهش از گوشه و کنار بود که بس کنید و دو سه ساعت فقط بپردازید. انعکاس اعتراضات ریزه‌کاری‌هایی دارد. قبل از این که مطالبات مردم به اعتراض تبدیل شود باید کاری کنیم. مردم اعتراض خودشان را باید روی آنتن ببینند نه کف خیابان. گره‌های ذهنی باید روی آنتن مطالبه شود. اعتراضات اصفهان را که پوشش دادیم مطالبه مشخصی داشت اما آیا اعتراضاتی که بانک را آتش می‌زنند را باید پوشش بدهیم؟ جبلی در مورد وضعیت عادل فردوسی نیز در پاسخ به سوال دانشجویان گفت: من میراث‌دار وضعیتی هستم. همه فکر می‌کنند با امضای طلایی من کاری درست می‌شود. اما این مساله دو طرفه است. آن فرد هم باید بخواهد و قواعد بازی تیمی را بداند. او اصول کاری خودش را دارد. خودم با آقای فردوسی پور صحبت کردم. تلاش می کنم سرمایه ای را از دست ندهیم. مساله دو طرفه است. آنتن وقتی در اختیار هنرمند است نباید فکر کند که چه اتفاقی افتاده است. مدیریت چهره ها حساسیت دارد. مساله فقط فردوسی‌پور نیست.