فعال سیاسی عنوان کرد: تصمیم سختی که رئیسی از آن سخن می‌گوید، اما صریحا درباره آن چیزی نمی‌گوید مانند تصمیم سخت روحانی برای افزایش قیمت بنزین است، که رئیسی هم جزو آن شورا برای تصمیم‌گیری بود، و تفاوت چندانی با هم ندارد.

محمدصادق جوادی حصار به رویداد 24 گفت: آن زمان مسئولیت تمام و کمال این تصمیم را روی دوش روحانی انداختند و سایر تصمیم‌گیرندگان خودشان را کنار کشیدند، حالا اما رئیسی در این مسیر تنها است بنابراین قبل از هر گونه تصمیم‌گیری، باید حواشی و عواقب احتمالی آن را مطالعه کرده و بپذیرد، بعد دست به اجرایی کردن آن بزند.

عضو حزب اعتماد ملی افزود: اگر پختگی و سنجیدگی لازم درباره این تصمیمات صورت نگیرد، عوارض زیادی برای مردم به همراه خواهد داشت؛ خصوصا اگر این تصمیم در رابطه با اقتصاد و سفره مردم باشد. فقط می‌گویند قرار است تصمیم سختی بگیریم، خب این تصمیم سخت چیست؟ چرا درباره آن و جزئیاتش و اصل موضوع صحبتی نمی‌شود؟ این سخنان موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرده که می‌تواند به شدت آسیب‌زا باشد.