رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی در دادسرای ناحیه ۳۵ (فرهنگ و رسانه) گفت: آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند ؛ آزادی باید با قیوداتی همراه باشد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در این بازدید با تقدیر از اقدامات قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه که علی‌رغم حجم بالای کار در این واحد قضایی، امور و رسیدگی‌ها را به شکل مطلوب پیش می‌برند، بر رفع مشکلات و مسائل آنها در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: صعوبت و سنگینی کار در دادسرا بسیار زیاد است و من این موضوع را از نزدیک لمس کرده‌ام؛ همچنین حجم کار در دادسرای تهران نیز با هیچ استان دیگری قابل قیاس نیست.

او ارتقای روزآمد دانش و آگاهی را یکی از ملزومات اصلی برای قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه دانست و عنوان کرد: جنس و محتوای کار فرهنگی و رسانه‌ای که دائماً سیر تحولی و دگرگونی دارد، اقتضاء می‌کند که برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه نیز به دانش و آگاهی‌های روز مجهز باشیم.

رئیس قوه قضائیه این نکته را هم خطاب به بازپرس‌ها و دادیاران دادسرای ناحیه ۳۵ متذکر شد که باید تصمیمات و اقداماتشان از جمله صدور قرارهایی که دارند متضمن و دربرگیرنده جنبه‌های آموزشی باشد و این آموزنده بودن در احکام، الفاظ و انشاء قاضی متبلور باشد.

او همچنین با تبیین و تشریح فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانه‌ای، عنوان کرد: برخی از موضوعات حوزه فرهنگ و رسانه تخصصی است لذا برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، بهره‌گیری از نظرات متخصصین و صاحبنظران قشرها و صنوف مختلف در زمره ضروریات است؛ بر همین مبنا، در فرآیند دادرسی پرونده‌های حوزه فرهنگ و رسانه نقش خبرگان و اهالی فن در قشرها و صنوف مختلف و مساعدت آنها به قضات در امر انطباق مصادیق با موضوع قانون بسیار برجسته و حائز اهمیت است.

رئیس قوه قضائیه این نکته مهم را نیز به بازپرس‌ها و دادیاران دادسرای ناحیه ۳۵ یادآور شد که مشورت گرفتن قاضی از خبرگان و متخصصین حوزه‌های گوناگون در امر رسیدگی به پرونده‌ها در راستای اتقان آراء و احکام و قرارهای صادره، منافاتی با استقلال قضات ندارد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در رسیدگی‌های قضایی، افزود: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع، روش بررسی مسئله و نحوه تبیین حکم از ملزومات امر قضاوت است و توجه به این شاخصه‌ها و تدبیر در قبال آنها در دادسرای فرهنگ و رسانه نیز از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است.