رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد ما قرار است تا ابد از نظریه انقلاب اسلامی دفاع کنیم و از ادبیات انقلابی خود کوتاه نمی‌آییم.

به گزارش ایسنا، محمد قمی، با بیان این‌که پدیده حلقه‌های مبانی به شدت منعطف و جوششی هستند، عنوان کرد: برای آنکه به شکل‌گیری این پدیده کمک کنیم، باید مراقب باشیم که خطاهای رایج حلقه‌های میانی دست و پاگیر نباشد. غلط رایج که وجود دارد این است که جریان به جای جوشش، نهادی می‌شود.