عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی در کشور، طبیعی است که مردم عصبانی و ناراحت هستند، بنابراین اعتراض دارند و حق هم دارند.

جلیل رحیمی جهان آبادی، در گفت‌وگو با منیبان در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون مذکور به مسئله بازداشت رانندگان اتوبوس ورود پیدا می‌کند؟ گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در کشور، طبیعی است که مردم عصبانی و ناراحت هستند، بنابراین اعتراض دارند و حق هم دارند. البته حاکمیت دغدغه‌هایی نظیر سوء استفاده از این اعتراضات و تجمعات را دارد، که از این منظر هم باید به حاکمیت حق داد. وی افزود: در هر صورت بازداشت‌هایی که در خصوص رانندگان اتفاق افتاده را باید بررسی کنیم، ببینیم به چه دلیل اتفاق افتاده و کسانی که بازداشت شدند، چه کسانی بودند چون در خصوص هر بازداشتی باید با شناخت قضاوت کرد که آیا واقعاً یک کارگر یا راننده عادی بوده یا لیدرهایی هستند که می‌خواهند، از این تجمعات به حق صنفی و مردمی، سوء استفاده‌های سیاسی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در حقیقت مردمی که تجمع می‌کنند عمدتاً خواسته‌های صنفی و معیشتی دارند اما برخی سوء استفاده‌ کنندگان این اعتراض را به خواسته‌های ساختار شکنانه علیه نظام، امنیت، آشوب و خرابکاری، تبدیل می‌کنند که این موارد را هیچ‌ کس قبول نمی‌کند و هیچ نظامی هم نمی‌تواند آن رفتارها را تحمل کند. اما قطع مسلم ما به عنوان نماینده مردم طرف مردم هستیم کما اینکه نظام هم، مردمی است.

رحیمی جهان‌آبادی در واکنش به اینکه برخی بر این باور هستند که این بازداشت‌ها باعث شعله‌ور شدن اعتراضات و عصبانی‌تر شدن آنها می‌شود، تصریح کرد: نحوه مدیریت تجمعات ابعاد گوناگون دارد که یکی از ابعاد آن امنیتی است، به این ترتیب که بررسی می‌شود، چه کسانی می‌خواهند این تجمع به حق را به سمت چالش ببرند. بُعد دیگر جنبه روانشناسی است که شامل گفت‌وگو با مردم و شنیدن حرف آنها می‌شود، اینکه کجا حق می‌گویند، کجا ناحق می‌گویند، کجا واقعاً می‌شود کاری کرد و کجا اگر نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم، با ارائه توضیح به مردم بگوییم اینجا را به این دلیل نمی‌توانیم انجام بدهیم.