معاون سیاسی حزب اتحاد ملت می‌گوید نگران آن هستیم که پدیده‌هایی چون اعتراض به گرانی با خطای تحلیلی به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شود در حالی که فکر و ذکر همه مقامات باید صرفا رفع دغدغه‌های معیشتی و تامین کالاهای اساسی و جلب رضایت مردم  باشد.

حسین نورانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا افزود: در تمام دنیا برای موضوعاتی مانند نان، شیر و ... سیاست‌هایی اختصاص می‌دهند و دولت‌ها موظف هستند نیازهای مردم را تضمین کنند. مردم نباید در رابطه با تامین نان و معیشت اولیه خود دچار استرس باشتد و یا به مطالبات طبیعی آنها رنگ ضدامنیتی پاشید.

وی تصریح کرد: انتظاری که از دولت آقای رئیسی داریم آن است که در کنار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از ظرفیت‌های اجتماعی مطمئن شود. از کارشناسی کافی در رابطه تصمیمات بهره ببرد و در کنار همه این‌ها از حق اعتراض مردم دفاع کند و مانع از غلبه از دیدگاه‌هایی شود که به هر پدیده اجتماعی شکل امنیتی می‌دهد. نوع ادبیاتی که آقای رئیسی تاکنون داشته خوب بوده و نباید اجازه دهند که دیگران، با امنیتی کردن فضا نقیض آن رویکرد را عمل کنند.

نورانی‌نژاد گفت: به نفع شخص آقای رئیسی است که از مردم، چه کسانی که موافق تصمیمات او هستند و چه اکثریتی که نگران شده‌اند و معترضند، در مقابل دیدگاه آنان دفاع کند و به هیچ ترتیبی اجازه ندهد که دولت زیر دین مضاعف برود. حق نیست که مردم فشار را تحمل کنند و اجازه آخ گفتن هم نداشته باشند.