مسعود ستایشی به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شد. 

به گزارش میزان به نقل از قوه قضائیه، مسعود ستایشی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب شد.