وزیر خارجه گفت: نگاه ما بر این است که مساله دو تابعیتی‌ها را بعد از بیش از ۴۰ سال که مغایر با قانون اساسی است در قالب قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به نتیجه برسانیم،  به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان افزود: بسیاری از دانشجویان در خارج از کشور هستند و ما در سفرهایی که می‌رویم و از آنها پرسیده می شود که چرا به ایران نمی‌آیند انتظارات آنها این است که بخش دولتی زمینه‌ای را برای بازگشت آنها فراهم کند. علاوه بر آن دانشجویان احساس می‌کنند  که دانشگاه بعد از فارِغ‌التحصیلی‌شان، توجهی به آنها ندارد. از این رو نیاز است راهکارهایی برای ارتباط دانشگاه با فارغ‌التحصیلان  فراهم شود؛ چر که این ارتباط به ما هم کمک  می‌کند آنها بعد از پایان تحصیل به کشور بازگردند.