نماینده ادوار مجلس گفت: فرد هتاک در همه جوامع بوده و است اما اینکه پشت فرد گرم باشد، احساس امنیت کند و بگوید هر عملی انجام بدهم و هر توهینی اعم از جاسوسی، ناموسی و غیره بزنم، هیچ‌کس از بنده سوال نخواهد کرد و مورد مواخذه قرار نمی‌گیرم، مشکل است.

به گزارش منیبان، محمدرضاخباز افزود: افرادی که از حدود سال ۱۳۸۳ تاکنون خاتمی را ممنوع‌التصویر کردند و با رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که اسم یا عکس او را منتشر کردند، برخورد می‌کردند، به این دلیل که خاتمی در میان چهره‌های سیاسی از همه محبوب‌تر است، نسبت به او حسادت و کینه‌توزی می‌کنند.