رئیس بنیاد امید ایرانیان در یادداشتی تاکید کرد که به جای فرافکنی و آدرس‌های اشتباه و برخوردهای بعضا امنیتی با مطالبات به حق کارگران و معلمان، حاکمیت به درک درستی از مطالبات این دو قشر برسد.

 به گزارش ایلنا در بخش‌هایی از یادداشت محمد رضا عارف می‌‌خوانیم: در حالی به استقبال روز معلم و روز  کارگر می‌رویم که معلمان و کارگران عزیز ِ کشورمان، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که در نتیجه ضعف مدیریت و نادیده گرفتن اصول انقلاب و فقدان  مبانی حکمرانی خوب بر اقشار گوناگون، از جمله کارگران و معلمان تحمیل شده است.وی افزود: جای بسی تأسف است که اهل تصمیم و تدبیر، به جای میزان قرار دادن دستاوردهای بشری، اصول پیشرفت و حکمرانی خوب، به رویکردهای شعاری و ویرانگر روی آورده و از اثرات مخرب و ویرانگر این تصمیمات بر فروپاشی نظم و ساختار طبیعی اجتماع و اضمحلال طبقه متوسط بعنوان عاملان و حاملان توسعه کشور روی آورده‌اند. رئیس بنیاد باران با اشاره به اینکه «امروز ضعف راهبردهای مدیریتی شعاری بیش از هر زمان دیگر برای همگان روشن شده است»، تاکید کرد: باید به این پرسش مهم پاسخ داد که طی تقریبا دو دهه گذشته چه سیاست‌هایی اعمال شده است  که کارگران و معلمان بعنوان دو بازوی قوی انقلاب اسلامی، در این وضعیت قرار گرفته‌اند. اعتراضات پر تکرار و مدنی کارگران و معلمان در سالیان اخیر را می‌توان شاهدی بر این قصه پرغصه دانست.وی افزود: باید پرسید که چه اصراری بر استمرار بیراهه رویه‌های خسارت باری است که روز به روز به شکاف بیشتر بین اقشار گوناگون ملت و حاکمیت می‌انجامد؟ چرا حاکمیت به هشدار و انذارهای نخبگان جامعه و دانشگاهیان در سطوح مختلف و در زمینه‌های گوناگون بی‌توجهی می‌کند؟