معاون اجرایی رئیس جمهور دلیل کناره گیری خود و محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت را شرح داد.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی درباره دلیل این کناره‌گیری گفت: در یکی از جلسات دولت، بحث حضور اعضای دولت در کمیسیون های مربوطه صورت گرفت که من پیشنهاد دادم به نظر می رسد تعداد اعضای کمیسیون ها یک مقدار زیاد است و ضرورت دارد که اعضای کمیسیون ها اصلاح شوند. من عضو دو کمیسیون زیربنایی و اقتصادی دولت بودم. لازمه حضور در کمیسیون ها و اظهارنظر کارشناسی مطالعه پیش جلسه و وقت گذاری کافی در کمیسیون هاست به همین دلیل من درخواست کردم  که از عضویت کمیسیون اقتصادی خارج شوم. آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور هم  درخواست خروج از کمیسیون اقتصادی را نظر به مشغله فراوان کار و نبود امکان برای حضور در جلسات کمیسیون اقتصادی مطرح کرد.

مرتضوی ادامه داد: اصلاح آیین نامه به مصوبه هیات وزیران نیاز داشت و آقای مخبر این مصوبه را ابلاغ کردند ولی متاسفانه برخی رسانه ها استفاده ناصوابی از این مصوبه کردند.

وی در پایان گفت: همچنان آقای رضایی با تمام قوا در حوزه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری  و هم دبیری شوراهاو جلساتی که بر عهده وی است، حضور دارد  و دولت حداکثر استفاده را از وی خواهد داشت.