وزیر دولت جنگ و سازندگی گفت اگر به جای آقای قالیباف بودم همان روزی که این خبر منتشر شد، عکس‌العمل نشان می‌دادم؛ نه اینکه پای شورای نگهبان به ماجرا باز شود چون احتمال اینکه آقای قالیباف در انتخابات دور بعد ردصلاحیت شود بسیار است.

به گزارش دیدبان ایران محمدغرضی در واکنش به سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی عنوان کرد: به حمدلله جریان اجتماعی حال حاضر کشور نسبت به آن جریان اجتماعی‌ای که ما در آن وجود داشتیم خیلی قوی تر و منظم تر موضوعات را دنبال می‌کند. خداراشاکرم که این جریان اجتماعی به این قدرت رسیده و خیلی از اتفاقات را دنبال می‌کند؛ مردم ریز جزئیات مسئولان را دنبال می کنند و به تفاوت در عمل و گفتار آن‌ها توجه می‌کنند این نشانه استقلال جامعه ماست.

او با حمایت از انتقادات مردم نسبت به سفر خانواده قالیباف افزود: بنده به مردم حق می دهم که از قالیباف عصبی باشند و از او بپرسند که پول ترکیه رفتن و خریدن سیسمونی خارجی را از کجا آورده‌ای؟