سعید خطیب‌زاده، سخنگوی دولت، با اشاره به حادثه تروریستی در افغانستان در توییتی نوشت: ضمن محکوم کردن این جنایت، از مقامات مسئول افغانستان می‌خواهیم عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و مجازات کنند.به گزارش ایرنا،  در غرب شهر کابل در دو مرکز آموزشی سه انفجار به وقوع پیوست که در یکی از «حملات انتحاری» دوگانه امروز به مدرسه «عبدالرحیم شهید» در این شهر دست کم ۲۰ تا ۲۵ دانش‌آموز شهید و شماری مجروح شده‌اند.