فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است یکی از بزرگترین مشکلات دولت رئیسی این است که تمام ایل و تبار خود را بر سر کار آورده و کاری به تخصص ندارد و صرفا هر کس به آنها ابراز ارادت کند، مدیر خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان امید زیادی به آینده داشت.

احمد شیرزاد، به رویداد 24 گفت: یک نکته‌ای که وجود دارد این است که رئیسی در شرایط مثبت و مناسبی کار را به دست گرفت و متاسفانه این موضوع در حال فراموش شدن است. بعد از چندسال مقاومت بسیار شدیدی که دولت روحانی در مقابل تحریم‌های فلج‌کننده ترامپ نشان داد، اکنون نتیجه این مقاومت‌ها مشخص شده است. تحریم آمریکا برای ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اما ما را از پا در نمی‌آورد. طبیعی است که جامعه‌ای مانند ایران باید این دوران را تحمل می‌کرد و رئیسی درست زمانی بر سر سفره نشست که غذا حاضر بود و تاکنون در حال خوردن از دستپخت دولت قبل است.

شیرزاد عنوان کرد: هم صداوسیما و هم دولتی‌ها، با برجسته کردن مشکلاتی که خودشان هم می‌دانند بیشتر آن‌ها ناشی از بیرون از ایران بوده و با برجسته کردن و نسبت دادن آن به دولت قبل، تلاش می‌کنند میوه‌ای را که در شرایط بهبود یافته فعلی، حاصل می‌شود را بچینند و این بسیار غیراخلاقی است. دولت رئیسی دولت تازه‌کار و تازه‌نفس است و معمولا دولت‌ها زمانی که روی کار می‌آیند تا چند ماه اول کمی سردگمی و البته انگیزه دارند و دولت فعلی هم در چنین شرایطی است و خوب هم است.او افزود: اما نکته قابل انتقاد، رفتار دولت است که این رفتار غیراخلاقی در درازمدت برای کشور مشکل‌ساز خواهد بود. بخشی این است که هر کجا دستشان می‌رسد نیروهای طرفدار خود را می‌گمارند، چه به آن‌ها نیاز باشد و چه نباشد. مدیران میانی و پایین‌تر و کارشناسانی که در حال انجام دادن کارهایشان هستند هم دچار این تغییر و تحول شدند. رئیسی اول ژستی گرفت که رده مدیران کل به پایین را تغییر نمی‌دهد، اما متاسفانه خلاف این موضوع رفتار انجام شد.