محمدباقر خرمشاد، معاون سیاسی وزارت کشور طی روزهای گذشته در محل کار خود در این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده‌ها حاکی از استعفای او از این سمت است.

به گزارش تسنیم، خرمشاد 14 شهریورماه 1400 با حکم احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه منصوب شده بود.