زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست برای عضویت رژیم‌ صهیونیستی در معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) و قبول بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار وارد کنند.

به گزارش ایرنا سفیر کشورمان با اشاره به بحران های ژئوپلیتیک جاری در جهان و خطر استفاده از سلاح های هسته ای تاکید کرد که به ویژه خطر اخیر با توجه به مسابقه تسلیحاتی و نوسازی زرادخانه‌های هسته‌ای کشورهای هسته ای در بستر تکنولوژیهای جدید در حال شدت گرفتن است.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل با انتقاد از افزایش بودجه تسلیحاتی کشورهای هسته ای و پایین آوردن سطح آستانه کاربرد سلاح هسته‌ای، هرگونه تهدید به کاربرد این سلاح های غیر انسانی را رد کرد.