یک نماینده مجلس گفت: توصیه دلسوزانه به رئیس جمهور این است که بعد از حدود 7 ماه، یک خانه‌تکانی جزئی انجام داده و چند وزیر پرحاشیه را که عملکردشان با اهداف و تفکرات رئیس جمهور محترم و انقلابی در تضاد است، از قطار دولت پیاده کند.

به گزارش فارس سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان افزود: یکی از وجوه اقبال مردم به آقای رئیسی، مردمی و ساده‌زیست بودن ایشان، حضور میدانی و شنیدن مشکلات مردم از نزدیک بوده که باعث افزایش امید مردم شده است، اما حضور دو سه نفر عنصر نفوذی در کابینه، همچون لکه سیاهی این همه اقدام درخشان را تحت‌الشعاع حواشی قرار می‌دهد.

این نماینده گفت: به‌عنوان مصداق تاکید می کنم استمرار وزارت آقایان فاطمی امین و عبدالملکی به تنهایی برای زمین زدن دولت کافی است.