تمدید یکساله ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران با واکنش منفی مقامات سیاسی و قضایی ایران روبرو شد.

به گزارش ایرنا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر را «کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی دانست» و گفت: «جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت انگلیس و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است را محکوم کرده و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.»سعید خطیب‌زاده در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده است، گزارشگر ویژه‌ای که با ارائه چند گزارش اخیر نشان داده است براساس دستورکار بانیان انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی قطعنامه عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد  را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است.سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام‌زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.

ستاد حقوق بشر قوقضاییه نیز در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر در تمدید یکساله مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رأی پایین به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر، حاکی از عدم رضایت کشورها از برخوردهای سیاسی با حقوق بشر است. نظر به اینکه بار دیگر مجموع آرا کشورهایی که با ۲۸ رای منفی و ممتنع خود علیرغم تمامی فشارها و تهدیدهای موجود از قطعنامه حمایت نکردند از مجموع ۱۹ رأی مثبت به قطعنامه بیشتر است، بار دیگر ثابت شد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است.»

ستاد حقوق بشر تصریح کرده است: کشورهایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، نمی توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می کنند زیرا آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه

 می باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده است.از سال ۲۰۱۱ تا کنون احمد شهید (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶)، عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸) و جاوید رحمان (۲۰۱۸ تا کنون) این ماموریت را پذیرفته‌اند. جاوید رحمان، فعال حقوق بشر پاکستانی-بریتانیایی، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن را بر عهده دارد.