دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه ‌طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی ‌لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی ‌و سایر اشکالات، صلاح

نمی دانم که این طرح ادامه ‌پیدا کند‎.‎به گزارش مهر، ابوالحسن فیروزآبادی با تأکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاددارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح‌شده است، در مجموع صلاح نمی‌دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.وی بابیان اینکه من معتقدم که نظام تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصلاح شود و بزرگ‌ترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی فضای مجازی است، افزود: به رغم اینکه شکاف دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد فضای مجازی با شکاف مواجه هستیم و باید این کاهش پیدا کند، اما بزرگ‌ترین مسئله ما در حال حاضر مسئله حکمرانی است.به گفته فیروزآبادی، این طرح وضوح لازم و کافی را ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده‌شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود. مشکلاتی که هم‌اکنون نیز با آن مواجه هستیم. چراکه وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده‌سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌دانند.فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌رسد با طرح صیانت مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث می‌شود که ما یک قانونی داشته باشیم که بر اساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیافتد.دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه اگر مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز هم‌نظر اصلاحی می‌دهیم و همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت ورود کردیم تا اشکالات و آثار نامناسب نداشته باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن باشیم که به تصویب برسد.

وی افزود: به نظر من با توجه به مخالفت‌هایی که درباره این طرح‌شده و موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، شاید بهتر باشد دولت وارد چکش‌کاری آن شود و چارچوب سیاست‌گذاری آن را نیز شورای عالی فضای مجازی مشخص کند و مجلس، درنهایت نظرات خود را اعمال کند؛ این پیشنهاد ما است. تا اینکه بخواهیم در یک تناقض شدید ملی، نظری را به کرسی بنشانیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی بابیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس است و ما واجب‌تر می‌دانیم که موضوعاتی را که مشخص کردیم در آن حوزه‌ها قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری کنیم، گفت: حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت معنوی و نحوه حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و نظام مالیاتی، ازجمله مواردی است که مردم به آن نیاز دارند و مفید است.