سید ابراهیم رئیسی در شانزدهمین سفر استانی خود قرار است، جمعه این هفته سیزدهم اسفند ماه به استان گلستان سفر کند.البته پیشتر اعلام شده بود که مقصد این هفته سفر رئیس‌جمهور استان مازندران است که مازندران در برنامه شانزدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور قرار ندارد.معاونان رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.