پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده حبیب فرج‌الله چعب به ریاست قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.در ابتدای جلسه وزیری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به اتهامات متهم اشاره کرد و گفت: اتهامات متهم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهک حرکة‌النضال، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام است.

وی با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم در بخشی از اقاریر خود به ربایش تکنسین چینی شرکت نفت اقرار کرده است.

وزیری ادامه داد: همچنین متهم اقرار کرده که پس از شکل‌گیری بیداری اسلامی تحت فشار سرویس اطلاعاتی عربستان مقرر شد تا برای مقابله‌ با ایران تمامی گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب با یکدیگر متحد شوند و فعالیت‌های خود را تحت تشکیلاتی خاص ساماندهی کنند.وزیری با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای بیان کرد: هدف راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای توسط سرویس اطلاعاتی عربستان سازماندهی تجزیه کشور بوده است.وی ادامه داد: در این شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت ۲۴ ساعته فیلم ها و تصاویر مختلف برای ترویج خشونت پخش می‌شده است.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم اقرار کرده که در کنار کشتارهای دهه ۸۰ و فاجعه ۳۱ شهریور سال ۹۷ هدایت بسیاری از اقدامات خونین دیگر را هم بر عهده داشته و او مسئولیت جذب تشکیلات را هم برعهده داشته است.

وی تصریح کرد: باتوجه به اقاریر متهم نزد بازپرس پرونده، اسناد و مدارک به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه متهم، تحقیقات، گزارش‌ها و سایر قرائن اقدامات متهم از سال ۸۴ تا ۹۹ بزه انتسابی به وی محرز است و به عنوان مدعی‌العموم کیفر وی را تقاضا دارم.