رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: حمله انجام شده به پتروشیمی راه‌آوران فنون ماهشهر بعد امنیتی دارد اما با قصدتروریستی انجام نشده است.

محسن ادیبی اظهار کرد: ابعاد موضوع ازطریق مراجع ذی صلاح و دستگاه های امنیتی در حال پیگیری است.

ادیبی عنوان کرد: این اتفاق حوالی ساعت  ۲ بامدادروز شنبه(۷ اسفندماه) توسط افرادی که نیت آن ها نامشخص است رخ داده است.

وی بیان کرد: این افراد به مهمانسرای پتروشیمی راه‌آوران فنون ماهشهر که خارج از سایت های ۵گانه پتروشیمی ماهشهر و در مجاورت شهرک بعثت قرار دارد، حمله کردند. اقدام این افراد منجر به آتش سوزی ۱۱ خودرو که متلعق به ساکنان محل بوده شد.