فرمانده کل ارتش با اشاره به به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های«نزاجا»، گفت: نیروی زمینی ارتش برای اجرای ماموریت‌های محوله، آمادگی صد درصدی دارد.به گزارش مهر،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در حاشیه افتتاح مرکز فرماندهی و کنترل قرارگاه جنوب شرق نیروی زمینی ارتش در زاهدان در جمع خبرنگاران، گفت: آنچه که امروز ارائه شد بخشی از توانمندی نیروی زمینی ارتش است که با هم افزایی نیروی انسانی و تجهیزات فناوری روز، به دست آمده است.تجهیزات و فناوری‌های ارائه شده در نیروی زمینی ارتش متناسب با نوع تهدیدات، بروز رسانی، ساخته، پرداخته و وارد چرخه دفاعی کشور شده است.