نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: مدیر دوتابعیتی لندن نشین قطعاً جایی در دولت آقای رئیسی ندارد چرا که می‌تواند تبعات امنیتی و اقتصادی برای نظام پولی و بانکی کشور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا صباغیان بافقی با اشاره به تخلفات یک بانک خصوصی و مدیرعامل لندن‌نشین آن، اظهار داشت: ما در طول سال‌های اخیر از حضور مدیران دوتابعیتی در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور ضربات بسیار سنگینی را متحمل شده‌ایم.

وی افزود: نباید اجازه دهیم حضور مدیران دوتابعیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی تکرار شود و به همین از دولت آقای رئیسی می‌خواهم نسبت به بررسی و رصد مدیران دوتابعیتی و به ویژه مدیرانی که در دولت حسن روحانی منصوب شده‌اند اقدامات نظارتی لازم صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: مدیر دوتابعیتی لندن نشین قطعاً جایی در دولت آقای رئیسی ندارد چرا که می‌تواند تبعات امنیتی و اقتصادی برای نظام پولی و بانکی کشور داشته با شد.صباغیان گفت: مدیر دو تابعیتی و استمرار حضور وی از سم مهلک برای کشورمان خطرناک‌تر است لذا از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌خواهم نسبت به بررسی دوتابعیتی بودن مدیرعامل این بانک خصوصی اقدام کرده و وی را برکنار کند و نمی‌توانیم بپذیریم یک مدیر دوتابعیتی که خانواده‌اش سال‌ها است در لندن سکونت دارند در رأس یک بانک حضور داشته باشد.وی افزود: حضور یک مدیر دو تابعیتی در رأس یک بانک ضررهای هنگفت‌تری نسبت به حضور یک مدیر دو تابعیتی در سایر بخش‌های کشور دارد. لذا از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی می‌خواهم هرچه سریع‌تر در این زمینه ورود کنند.