علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو و رئیس شورای موسسه گنجینه ملی آب ایران در حکمی «محمدحسین رنجبران»، مجری تلویزیون را به ریاست گنجینه ملی آب ایران منصوب کرد.به گزارش ایرنا، معرفی و انتقال میراث ارزشمند گذشتگان در زمینه آب به نسل حاضر و آیندگان و ... و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فرهنگ‌سازی درست در زمینه مصرف بهینه آب و استفاده از تجربیات بین المللی در این عرصه، از جمله اهداف تشکیل مؤسسه «گنجینه ملی آب ایران»است.محمدحسین رنجبران، سابقه مدیرکل سابق روابط عمومی سازمان صداوسیما و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سردبیری و تهیه‌کنندگی و اجرای چند برنامه گفت‌وگومحور رسانه ملی را در کارنامه کاری خود دارد.