بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره انتشار برخی اخبار در زمینه رفع برخی تحریم‌ها از سوی آمریکا، تصریح کرد: هیچ تغییری در سیاست ایران ایجاد نشده است. توافق موقت اساسا در دستور کار نیست و اقدامات نمایشی نقشی در پیشبرد نخواهد داشت. توافق خوب با تضمین کافی، ملاک عمل دولت در مذاکرات است.