یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: با عوض شدن دولت و مجلس تغییری در وضعیت کشور ایجاد نمی شود، تا زمانیکه مجلس با نظارت استصوابی شورای نگهبان تشکیل می شود وضعیت همین است.

ناصر قوامی، نماینده ادوار مجلس، درباره وضعیت جاری کشور گفت: مشکلات کشور این نیست که دولت، قاضی، قوه قضاییه و قوه مقننه یک دست شود؛ مشکل کشور این است که نظام در یک چهارچوبی که قانون اساسی مقرر کرده حرکت می کند. اگر شما بهترین حقوقدان را به جای رئیس قوه قضاییه بگذارید کاری نمی تواند انجام بدهد؛ اگر بهترین اقتصاددان را در بانک مرکزی بگذارید باز هم نمی تواند کاری انجام بدهد. این چهارچوب روز به روز بر مشکلات کشور می افزاید.

او تاکید کرد که با عوض شدن دولت و مجلس تغییری در وضعیت کشور ایجاد نمی شود، تا زمانیکه مجلس با نظارت استصوابی شورای نگهبان تشکیل می شود وضعیت همین است. تا زمانیکه رئیس جمهور با نظارت استصوابی تعیین می شود تا به چه کسی رای بدهیم، باز هم وضعیت همین است. مشکلات این نیست که چرا دولت، مجلس و قوه قضاییه یکدست شده است.