استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا با تاکید بر اینکه شکست دیپلماسی راه را برای نظامی‌گری آمریکا باز می‌کند، گفت: ایران و آمریکا باید در انتظارات خود از روند مذاکره کمی تعدیل ایجاد کنند.

توماس برسلین، استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا است. حوزه تخصصی وی تاریخ دیپلماسی آمریکایی و سیاست خارجی آمریکا است. وی در گفت‌وگو با ایلنا به بیان نظرات خود در خصوص روند احیای برجام پرداخت.

اعضای برجام برای اعتمادسازی در مورد وعده‌های خود با حسن نیت رفتار کنند

این استاد دانشگاه در ابتدا در مورد مذاکرات وین برای احیای برجام گفت: من از اعضای برجام می‌خواهم انعطاف بیشتری در مذاکرات و برای دادن امتیاز و پذیرفتن خواسته‌ها از خود نشان دهند.  من از اعضای برجام به ویژه ایران و آمریکا می‌خواهم با حسن نیت و خلوص نیت مذاکرات را ادامه دهند و برای اعتمادسازی در مورد وعده‌های خود با حسن نیت رفتار کنند.

 ایران و آمریکا در انتظارات خود از روند مذاکره کمی تعدیل ایجاد کننداین کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: ایران و آمریکا باید در انتظارات خود از روند مذاکره و امتیازهایی که خواهان گرفتن آن هستند، کمی تعدیل ایجاد کنند و همانطور که قبلا گفتم رابطه ایران و چین می‌تواند به این تصور در ایران منجر شود که بی‌نیاز از غرب هستند. این در حالی است که بعد از سفر امیرعبداللهیان به چین، ایران قرارداد خود با چین را تا حد زیادی قطعی و محکم‌تر کرد.

عدم ارتباط با غرب برای اقتصاد ایران مخرب است

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: عدم احیای برجام به معنی تداوم تحریم است و عدم ارتباط با اروپا و شرکت‌های غربی برای اقتصاد ایران مخرب است. در واقع  غرب را نمی‌توان نادیده گرفت. بدون ارتباط با غرب و اروپا اقتصاد ایران می‌تواند متحمل آسیب شود.

ایران باید متقاعد شود که به غرب هم  برای تجارت احتیاج دارد

وی در مورد احیای برجام و مذاکرات برجامی هم گفت: من در گذشته هم گفتم درحال حاضر ایران باید متقاعد شود به غرب هم برای تجارت و به عنوان شریک اقتصادی احتیاج دارد و باید از منافع احیای برجام مطلع شوند.

شکست دیپلماسی راه را برای نظامی‌گری آمریکا باز می کند

توماس برسلین در ادامه گفت: من همچنان معتقدم که تداوم استفاده از دیپلماسی راه حل فعلی بحران فعلی است و اعضای برجام را به استفاده از دیپلماسی توصیه می‌کنم. من از اروپا می‌خواهم به دیپلماسی پایدار وفادار بمانند و آمریکا را به تداوم دیپلماسی تشویق کنند؛ چرا که شکست دیپلماسی راه را برای گزینه‌های دیگری که آمریکا بارها در مورد آن گفته مانند اقدامات نظامی باز می ‌کند.