بسیج دانشجویی در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ضمن قدردانی از سیاست خارجی کشور بویژه در توسعه روابط با همسایگان، از مجموعه‌ی دیپلماسی خارجی کشور خواست تا با مواضع محکم در جهت خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه امریکا و احقاق حقوق ملت ایران گام‌هایی استوار بردارند.در این نامه آمده است: در روز‌های گذشته در باب مذاکرات هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها ذیل برجام، از سوی شما مواضعی اتخاذ شده است که منجر به ابهامات، سؤالات و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه خارجی و اذناب و پادو‌های سیاسی و رسانه‌ای داخلی شان شده است. ‌چندبار رهبر حکیم انقلاب باید زنهار دهند مسؤولان را از اعتماد بی مبنا به آمریکایی ها؟! مگر ایشان بیان نداشتند که مطرح کردن مذاکره با آمریکا یا از سر حماقت است و یا از سر خیانت؟!